people to chooseGdybym musiał porównać części składowe języka do maszyny powiedziałbym, że słowa to hasła, a gramatyka to klucz szyfrujący. Szczególnie przydaje się ona na etapie rozszerzania swojej wiedzy i jest obecna do końca życia. Gramatyka niemiecka nie jest trudna, wystarczy chcieć i się jej regularnie uczyć.

Poziom podstawowy

 1. Zaimki osobowe
 2. Odmiana czasowników
 3. Szyk zdania
 4. Zaimki pytające
 5. Wie alt bist du? – pytanie o wiek
 6. Jak tworzyć pytania do rozstrzygnięcia
 7. Liczby po niemiecku
 8. Godziny po niemiecku
 9. Wymowa niemiecka
 10. Rodzajniki – 3 poz.
 11. Zaimki dzierżawcze
 12. Przyimki miejsca
 13. Przypadki niemieckie – 6 poz.

Dodatkowe lekcje na poziomie podstawowym

 1. Konstrukcje bezokolicznikowe z zu
 2. Stopniowanie przymiotników
 3. Przymiotnik jako orzecznik
 4. Liczebniki porządkowe
 5. Przeczenie nein, nicht oraz kein
 6. Czasowniki nierozdzielnie złożone
 7. Czasy – 5 poz.
 8. Czasowniki modalne

Poziom średnio-zaawansowany

 1. Pytania zależne
 2. Szyk zdania z dass
 3. Szyk zdania z weil


Zobacz inne kursy!