Gramatyka niemiecka
Czas zaprzeszły Plusquamperfekt
czas zaprzeszły niemieckiCzas zaprzeszły używamy w sytuacji, gdy mówimy o dwóch czynnościach z których jedna odbyła się wcześniej niż druga. Pierwsza czynność późniejsza jest podawana w czasie Präteritum, zaś druga, która odbyła się wcześniej w czasie Plusquamperfekt.

Konstrukcja

Haben, lub sein + … + Partizip II

Czasowniki posiłkowe haben i sein są odmienione w czasie Präteritum (Imperfekt).

Tabelka z odmianą

haben (mieć)
ich hatte
du hattest
er/sie/es hatte
wir hatten
ihr hattet
sie/Sie hatten
sein (być)
ich war
du warst
er/sie/es war
wir waren
ihr wart
sie/Sie waren

Kilka przykładów

  • Ich hatte bis 18 Uhr gearbeitet – Pracowałem aż do 18.
  • Sie hatte sehr lange geübt – Ona ćwiczyła przez dłuższy czas.

Zdanie, które możemy faktycznie powiedzieć:

  • Nachdem ich gestern fast nicht gechlafen hatte, war heute Morgen müde. – Po tym jak wczoraj prawie nie spałem, dziś byłem zmęczony.

Zastosowanie

Czas Plusquamperfekt jest ostatnim i jednym z najrzadziej używanych czasów w języku niemieckim. Mimo to warto go poznać, dzięki tej konstrukcji gramatycznej w prosty sposób zyskamy dodatkowy plus na rozmowie kwalifikacyjnej w Niemczech. Dodatkowo,

  • czas zaprzeszły jest używany w zdaniach okolicznikowych czasu ze spójnikiem nachdem;
  • gdy chcemy zasygnalizować fakt nierówności pomiędzy wydarzeniami.

Partizip II

Formę Partizip II tworzymy poprzez dodanie do czasownika przedrostka -ge i końcówki -t. Więcej tutaj

Kiedy sein, a kiedy haben?

Haben używamy do czegoś co określa stan, a sein do aktywności określających ruch.

Dodatkowo

Haben gdy czasownik:

  • wymaga dopełnienia w bierniku;
  • jest zwrotny, lub modalny

Sein używamy gdy czasownik

  • nie wymaga dopełnienia w bierniku;
  • zawsze przy werden, bleiben.

Przykłady

Ich hatte ihn nicht gesehen. – Nie widziałam go.
Vorgestern hatte sie sich verspätet. – Przedwczoraj się spóźniła.
Die Sonne war schon untergegangen. – Słońce już zaszło.
Sie hatte sich verspätet. – Ona spóźniła się.
Wir waren nie in Deutschland gewesen. – Nigdy nie byliśmy w Niemczech.
Sie hatte mich nicht gesehen. – Ona mnie nie widziała.
Ich konnte im Juni nicht nach Griechenland fahren. – Nie mogłam wyjechać do Grecji w czerwcu.
Waren die Kinder heute ruhig gewesen? – Czy dzieci były dzisiaj spokojne?
Als der Wecker geklingelt hatte, wachte ich auf. – Gdy budzik zadzwonił, obudziłem się.
Früher hatte er nie ein Buch gelesen. – Wcześniej nigdy nie przeczytał żadnej książki.

Ćwiczenia

Polecenie: Uzupełnij zdania odpowiednią odmianą czasownika w czasie zaprzeszłym (pamiętaj o odmianie haben i sein)

Sie __ mich nicht __ – Ona mnie nie widziała
Ich __ in die Türkei __ – Pojechałem do Turcji
Ich __ ein Brot __ – Jadłam chleb.
__ ihr für die Arbeit __? – Uczyliście się do klasówki?
Mein Vater war sehr böse, nachdem er mit meiner Lehrerin __ __ – Mój ojciec był bardzo zły, po rozmowie z moją nauczycielką.
Ich bekam eine Sechs, nachdem ich meine Hausaufgabe nicht __ __ – Dostałem jedynką, za to że nie zrobiłem zadania domowego.
Es wurde dunkel, nachdem die Sonne __ __ – Zrobiło się ciemno, po tym jak zaszło słońce.
Als der Wecker __ __, wachte ich auf – Gdy budzik zadzwonił, obudziłem się.
Zur Party kamen viel mehr Leute, als ich __ __ – Na impreze przyszło wiecej ludzi niż się spodziewałam.
Ich konnte im Juni nicht nach Griechenland fahren, denn ich __ keinen Urlaub __ – Nie mogłam wyjechać do Grecji w czerwcu, ponieważ nie dostałam urlopu.

Przejdź do odpowiedzi

Uczysz się języka włoskiego
Język włoski
? Odwiedź stronę podstawy wloskiego!