Gramatyka niemiecka
Czas zaprzeszły Plusquamperfekt odpowiedzi do ćwiczeń

Odpowiedzi do – Czas zaprzeszły Plusquamperfekt

Sie hatte mich nicht gesehen. – Ona mnie nie widziała
Ich war in die Türkei gefahren. – Pojechałem do Turcji
Ich hatte ein Brot gegessen. – Jadłam chleb.
Hattet ihr für die Arbeit gelernt? – Uczyliście się do klasówki?
Mein Vater war sehr böse, nachdem er mit meiner Lehrerin gesprochen hatte. – Mój ojciec był bardzo zły, po rozmowie z moją nauczycielką.
Ich bekam eine Sechs, nachdem ich meine Hausaufgabe nicht gemacht hatte. – Dostałem jedynką, za to że nie zrobiłem zadania domowego.
Es wurde dunkel, nachdem die Sonne untergegangen war. – Zrobiło się ciemno, po tym jak zaszlo słońce.
Als der Wecker geklingelt hatte, wachte ich auf. – Gdy budzik zadzwonił, obudziłem się.
Zur Party kamen viel mehr Leute, als ich erwartet hatte. – Na impreze przyszło wiecej ludzi niż się spodziewałam.
Ich konnte im Juni nicht nach Griechenland fahren, denn ich hatte keinen Urlaub bekommen. – Nie mogłam wyjechać do Grecji w czerwcu, ponieważ nie dostałam urlopu.

Pamiętaj! Als, czy chociażby nachdem wymagają innej konstrukcji zdania!