Gramatyka niemiecka
Dopełniacz niemiecki (der Genitiv)
Genitiv niemieckiDopełniacz to jeden z czterech przypadków w języku niemieckim. Jako jedyny ingeruje w tak dużym stopniu w nazwy rzeczowników. Mimo to jest bardzo prosty do zrozumienia i łatwo możesz go zamienić na celownik. Jeśli szukasz informacji na temat innych przypadków skorzystaj z listy z lewej strony, bądź jeśli korzystasz z komórki przewiń stronę aż zobaczysz niebieski panel. Ja tymczasem serdecznie zapraszam do nauki!

Ogólne informacje

Dopełniacz odpowiada na pytanie wessen? (kogo? czego? czyj?). Odmianie ulega przeczenie, dwa typy rodzajników i część rzeczowników!

Jeżeli korzystasz z telefonu komórkowego, aby zobaczyć tabelkę przejedź po niej palcem.
Przypadek r. męski r. żeński r. nijaki liczba mnoga
Genitiv (dopełniacz) des
eines
keines
der
einer
keiner
des
eines
keines
der
brak
keiner

W zdaniach twierdzących rzeczowniki rodzaju męskiego oraz rzeczowniki rodzaju nijakiego otrzymują końcówkę -es, lub -s.

  • Das Ende des Films ist langweilig. – Zakończenie tego filmu jest nudne.
  • Das ist die Tür des Zimmers. – To są drzwi pokoju.
  • Das Buch des Kindes ist interessant. – Książka dziecka jest interesująca.

Końcówkę -es otrzymają rzeczowniki jednosylabowe

Końcówkę -s otrzymają rzeczowniki złożone z wielu sylab

Po pytaniu z wessen rzeczownik występuje bez rodzajnika

Przykłady

Das Foto meines Bruders gefällt mir. – To zdjęcie mojego brata podoba mi się.
Fragen Sie den Vater des Kindes. – Proszę zapytać ojca tego dziecka.
Das ist der Koffer des Mädchens. – To jest walizka tej dziewczyny.
Der Besitzer des Autos wohnt hier. – Właściciel tego samochodu mieszka tutaj.
Die Klassenarbeiten der Schüler wurden korrigiert. – Sprawdziany dzieci zostały poprawione.
Deutschlands Hauptstadt ist Berlin. – Stolicą Niemiec jest Berlin.
Das Haus meiner Eltern ist gross. – Dom moich rodziców jest duży.