Kurs niemieckiego
Roz. III
Czas przeszły prosty niemiecki
W języku niemieckim nie znajdziemy czasów, ciągłych takich jak w języku angielskim. Dla przykładu, w języku niemieckim nie rozróżniamy tego, czy ktoś wykonywał czynność jedzenia przez chwilę, czy przez dłuższy czas. W obu przypadkach używamy czas przeszły prosty Präteritum. Präteritum to czas, którym się dziś zajmiemy.

Kiedy używamy?

W języku niemieckim mamy dwa czasy przeszłe. Jest to Präteritum i odpowiednio Perfekt. Kiedy chcemy opisać czynności, które wydarzyły się w przeszłości i nie mają związku z teraźniejszością używamy Präteritum. Czasu złożonego Perfect używamy zaś gdy mówimy o czynnościach, które wpłynęły na rzeczywistość.

Aby zbudować niemiecki czas przeszły prosty należy:

  • odmienić czasowniki według drugiej formy!

Tak to wszystko!

Odmiana regularna według 2 formy

Po odcięciu -en, należy dodać do czasownika w każdej osobie -t oraz końcówkę standardowej teraźniejszej odmiany. Czasownik przybiera w trzeciej osobie liczby pojedynczej taką samą końcówkę, co w pierwszej. Dla przykładu

Ich kaufte – Ja kupiłem
Du kauftest – Ty kupiłeś
Er/Sie/Es kaufte – On kupił/Ona kupiła/ Ono kupiło
Wir kauften – My kupiliśmy
Ihr kauftet – Wy kupiliście
sie/Sie  kauften – Oni kupili, One kupiły, Państwo kupili

  • jeśli czasownik kończy się na -d, -t, -m, -n dodajemy samogłoskę -e pomiędzy -t, a dalszą formą czasownika

Tabelka dotycząca słówka kaufen:

Liczba pojedyncza
ich czasownik +te
du czasownik +test
er/sie/es czasownik +te
Liczba mnoga
wir czasownik +ten
ihr czasownik +tet
sie/Sie czasownik +ten

Odmiana nieregularna przykłady

Infinitiv
beginnen (zaczynać)
bitten (prosić)
fallen (upadać)
finden (znajdować)
gehen (iść)
haben (mieć)
sein (być)
Präteritum
begann
bat
fiel
fand
ging
hatte
war

Przykłady


Die Mutter fragte das Kind. – Matka pytała dziecko.
Ich arbeitete den ganzen Tag. – Pracowałem cały dzień.
Am Wochenende lag ich im Krankenhaus. – W Weekend leżałam w szpitalu.
Sie besuchten ihre Oma. – Oni odwiedzili ich babcię.
Das Mädchen ging spazieren. – Dziewczynka poszła na spacer.
Der Arzt untersuchte den Patienten. – Lekarz zbadał pacjenta.
Ich schlief gestern sehr gut. – Spałam wczoraj bardzo dobrze.
Ich war gestern vier Stunden in der Arbeit. – Byłam wczoraj w pracy 4 godziny.
Ich räumte mein Zimmer auf. – Posprzątałam mój pokój.
Der Unterricht begann um 9 Uhr. – Lekcja rozpoczęła się o 9.

Ćwiczenia

Polecenie: Uzupełnij zdania odpowiednią odmianą czasownika w czasie przeszłym

Ich ___ zwei Stunden Mathematik. – Uczyłam się dwie godziny matematyki.
Sie ___ das Fenster __. – Ona zamknęła okno.
Er ___ zwei Kilometer. – On biegł dwa kilometry.
Der Mann ___ keine Zeit. – Ten Mężczyzna nie miał czasu.
Ich ___ die Musik. – Słuchałam muzyki.
Ich ___ mein Zimmer ___. – Posprzątałam pokój.
Wir ___ für dieses Gespräch. – Podziękowaliśmy za tę rozmowę.
Ich ___ gestern sehr gut. – Spałam wczoraj bardzo dobrze.
Sie ___ ins Kino. – Oni poszli do kina.
Ihr ___ eine Stunde. – Rozmawialiście godzinę.

Przejdź do odpowiedzi

Komentarze (8)

  1. Czyli jeśli czasownik w 3 formie l. poj kończy się już sam na t (kauft) to nie podwaja się wtedy literki „t” w czasie przeszłym?

  2. Witam. Moze ja Ci wytlumacze. Chodzi ci o czasownik kaufen (kupowac). Po opuszczeniu -en, trzon glowny konczy sie na -f (kauf) i do niego dodajesz jedno t, natomiast jesli czasownik po opuszczeniu -en konczy sie np. na -t do po literze t, wstawiasz -e , tj. jak to jest opisane w tabelce.

  3. Do”ALMA” jak Sama nie kumasz ,to nie uświadamiaj innych !

  4. Proszę o dokładniejsze wytłumaczenie kiedy używać Präteritum a kiedy Perfekt. Podobno Präteritum używa się tylko w opowiadaniach i bajkach a w codziennej mowie używa się tylko Perfekt. Czy to jest norma ?

  5. W trzeciej linijce w „kiedy używamy” wkradła się Panu angielska nazwa „Perfect” ;).

  6. Ta strona jest wspaniała, zdałam maturę z niemieckiego, ale chyba bardziej byłam wyuczona niż rozumiałam, a teraz mogę sobie wszystko przypomnieć i uzupełnić braki. Dziękuję, świetna robota.

  7. Ja tez zdam do „Ewa”

  8. Dziękuję twórcą 😉 Jestem teraz nawet nadprogramowo dzięki wam 😉 6kl.