Gramatyka niemiecka
Czas przeszły prosty niemiecki odpowiedzi do ćwiczeń

Odpowiedzi do – Czas przeszły prosty niemiecki

Ich lernte zwei Stunden Mathematik. – Uczyłam się dwie godziny matematyki.
Sie machte das Fenster zu. – Ona zamknęła okno.
Er lief zwei Kilometer. – On biegł dwa kilometry.
Der Mann hatte keine Zeit. – Ten Mężczyzna nie miał czasu.
Ich hörte die Musik. – Słuchałam muzyki.
Ich räumte mein Zimmer auf. – Posprzątałam pokój.
Wir dankten für dieses Gespräch. – Podziękowaliśmy za tę rozmowę.
Ich schlief gestern sehr gut. – Spałam wczoraj bardzo dobrze.
Sie gingen ins Kino. – Oni poszli do kina.
Ihr spracht eine Stunde. – Rozmawialiście godzinę.

Uczysz się języka włoskiego
Język włoski
? Odwiedź stronę podstawy wloskiego!