Gramatyka niemiecka
Szyk zdania z weil

zdania z weil

Weil to polskie ponieważ

Weil – najważniejsze informacje

Po weil w języku niemieckim występuje szyk zdania pobocznego

Podmiot + reszta zdania + odmieniony czasownik

Zdania z weil odpowiadają na pytania Warum? i opisują przebieg zdarzenia w zdaniu głównym. Lubię tą restaurację, ponieważ…

Przykłady

 • Ich gehe zum Arzt, weil ich Halsschmerzen habe. – Idę do lekarza, ponieważ boli mnie gardło.
 • Das Baby schreit, weil es müde ist. – To dziecko płacze, bo jest zmęczone.
 • Die Straße ist glatt, weil es geschneit hat. – Ulica jest gładka, ponieważ padał śnieg.
 • Das Haus ist kalt, weil die Heizung kaputt ist. – W domu jest zimno, ponieważ zepsuło się ogrzewanie.
 • Weil der Tank leer ist, bleibt das Auto stehen. – Auto się zatrzymało (nie pojedzie), ponieważ bak jest pusty.
 • Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten will. – Uczę się niemieckiego, ponieważ chcę pracować w Niemczech.
 • Wir treffen uns heute nicht, weil ich viel zu tun habe. – Nie spotykamy się dzisiaj, ponieważ mam dużo do zrobienia.
 • Ich habe diese Prüfung nicht bestanden, weil ich nicht gelernt habe. – Nie zdałam tego egzaminu, ponieważ się nie uczyłam.

Ważne!

W przypadku zdań z czasownikiem

 • rozdzielnie złożonym – czasownik w odmienionej formie w całości trafia na ostatnią pozycję (przykł. weil … zumacht)
 • modalnym – czasownik w bezokoliczniku, a następnie odmieniony czasownik modalny (przykł. weil … singen soll)
 • w czasie przeszłym Perfekt – czasownik w czasie Perfekt + odmienione sein, lub haben (przykł. weil … gelernt hat)

Ćwiczenia

Polecenie: Uzupełnij zdania

Ich mag dieses Lokal, ___ das Essen lecker ist. – Lubię tę restaurację, ponieważ jedzenie jest pyszne.
Ich gehe in die Kneipe, weil das Essen dort gut ___ – Chodzę do knajpy, ponieważ tam mają dobre jedzenie.
Die Frau hat die Wohnung nicht gemietet, ___ sie zu teuer ___ – Kobieta nie wynajęła mieszkania, ponieważ było za drogie.
___ der Lehrer krank ___, fällt die Schule aus.– Ponieważ nauczyciel jest chory, nie mamy dzisiaj szkoły.

Przejdź do odpowiedzi

Interesować może Cię również:

Czas przeszły Perfekt

Szyk zdania z dass

Gramatyka

Uczysz się języka włoskiego
Język włoski
? Odwiedź stronę podstawy wloskiego!