Kurs niemieckiego
Roz. III
Stopniowanie przymiotników niemiecki
stopniowanie przymiotników niemieckiWiele razy jesteśmy zmuszani do porównywania rzeczy, osób, czy przeszłości. Tak się składa, że do tego będzie nam potrzebne stopniowanie przymiotników. Tak i teraz pewnie zastanawiasz się, czym jest przymiotnik? Przymiotnik w wielkim uproszczeniu określa rzeczownik. Tyle. Temat nie powinien sprawić Ci żadnego problemu!

Wstęp

W języku niemieckim tak jak w języku polskim mamy trzy stopnie – równy, wyższy i najwyższy. Zanim zaczniesz się o nich uczyć polecam zapoznać się z ich niemieckimi nazwami, to przyda Ci się w dalszej części lekcji

  • stopień równy – der Positiv
  • stopień wyższy – der Komparativ
  • stopień najwyższy – der Superlativ

Stopień wyższy

Powstaje poprzez dodanie końcówki - er

Większość przymiotników stopniujemy w sposób regularny

Jeżeli korzystasz z telefonu komórkowego, aby zobaczyć tabelkę przejedź po niej palcem.
Stopień równy (der Positiv) Stopień wyższy (der Komparativ)
klein (mały) kleiner
billig (tani) billiger
schnell (szybki) schneller
schlecht (kiepski) schlechter
interessant (interesujący) interessanter

Dodajemy przegłos (umlaut) przy a, o, u dla przymiotników składających się z jednej sylaby.

Stopień równy (der Positiv) Stopień wyższy (der Komparativ)
kurz (krótki) kürzer
lang (długi) länger
jung (młody) jünger

Ucząc się tych zasad musisz pamiętać, że istnieje sporo przymiotników, które stopniują się nieregularnie.

Stopień równy (der Positiv) Stopień wyższy (der Komparativ)
gut (dobry) besser
viel (dużo) mehr
gern (chętnie) lieber
hoch (wysoko) höher

Przymiotniki, które kończą się na -er, -el tracą samogłoskę e. Przykładem może tu być słówko teuer (drogi) – teurer (droższy).

W wielkim skrócie to byłoby na tyle w temacie stopnia wyższego niemiecki. W dalszej części wpisu dowiesz się jak stopniować w stopniu najwyższym, jak porównywać rzeczy za pomocą odpowiednio stopniowanych przymiotników. Dodatkowo na sam koniec lekcji podsumujemy sobie tą całą wiedzę w jednym miejscu, tak aby można było ją sobie przyswoić w wersji małej ściągi.

Stopień najwyższy

W stopniu najwyższym dodajemy przed słówkiem „am”, a następnie końcówkę -sten.

Stopień równy (der Positiv) Stopień najwyższy (der Superlativ)
schnell (szybki) am schnellsten
billig (tani) am billigsten
bequem (wygodny) am bequemsten
tief (głęboki) am tiefsten
klein (mały) am kleinsten
gefährlich (niebezpieczny) am gefährlichsten

Jak w przypadku stopnia wyższego przymiotniki jednosylabowe z samogłoską a, o, u otrzymują przegłos (Umlaut)

Stopień równy (der Positiv) Stopień najwyższy (der Superlativ)
lang (długi) am längsten
hoch (wysoko) am höchsten

Jeśli dużo czytasz po niemiecku możesz kojarzyć, że przymiotniki w stopniu najwyższym często mają końcówkę -esten. Są to dokładnie słówka, które kończą się na t, d, tz, z, s, ss, ß oraz sch

Stopień równy (der Positiv) Stopień najwyższy (der Superlativ)
kurz (krótki) am kürzesten
schlecht (kiepski) am schlechtesten
interessant (interesujący) am interessantesten

Oczywiście tak samo jak w poprzednim przypadku istnieją również przymiotniki o stopniowaniu nieregularnym

Stopień równy (der Positiv) Stopień najwyższy (der Superlativ)
gut (dobry) am besten
viel (dużo) am meisten
gern (chętnie) am liebsten
nah (blisko) am nächsten

Porównania

Entscheidung Ja oder Nein, abwgenSkoro część teoretyczna jest już za nami to pora przejść do słowotwórstwa w języku niemieckim. Mowa tutaj o porównywaniu rzeczowników za pomocą odpowiednio stopniowanych przymiotników. Do tego potrzebne będą nam tylko przygotowane już szablony i chwilę cierpliwości. Polecam nauczyć się tych wzorów na pamięć!

1) W stopniu równym używamy porównania so … wie … – tak … jak …

  • Dieses Haus ist fast so alt wie mein Papa. – Ten dom jest prawie tak stary jak mój tata.
  • Kaja ist so nett wie Adam. – Kaja jest tak miła jak Adam.

2) W stopniu wyższym używamy porównania als – niż

  • In Italien ist viel wärmer als in Polen. – We Włoszech jest dużo cieplej niż w Polsce.

3) W stopniu najwyższym do porównania używamy słówka von

  • Mariusz ist am schnellsten von allen. – Mariusz jest najszybszy ze wszystkich.

Podsumowanie – najważniejsze informacje

Na to wygląda, że zakończyliśmy temat stopniowanie przymiotników niemieckich. Pora podsumować zebrane dotąd informacje w jedną krótką ściągawkę.

Stopień równy – używamy porównania so wie – tak jak; jest to podstawowa forma przymiotnika

Stopień wyższy – używamy porównania als – niż; Dodajemy końcówkę -er; przymiotnik jednosylabowy z samogłoską o, a, u otrzymuje przegłos ö, ä, ü. Istnieją przymiotniki nieregularne w tym gut (dobry), viel (dużo), czy gern (chętnie). Jeśli część mowy którą stopniujemy będzie kończyła się na el, er, usuwamy e.

Stopień najwyższy – używamy porównania von; Dodajemy końcówkę -sten oraz słówko am przed. Przymiotnik złożony z jednej sylaby z samogłoską o, a, u otrzymuje przegłos – umlaut. Istnieją przymiotniki nieregularne w tym gut – dobry, viel – dużo, czy nah – blisko. Jeśli omawiana część mowy kończy się na t, d, tz, z, s, ss, ß bądź sch mamy końcówkę -esten.

Komentarze (29)

  1. Dzk mordo🤝