Gramatyka niemiecka
Rodzajnik zerowy język niemiecki
Każdy rzeczownik ma swój rodzaj – męski, żeński, lub nijaki. Określamy go przez rodzajniki określone, nieokreślone i zerowe. W dzisiejszej lekcji zajmiemy się rodzajnikiem zerowym. Jeśli nie chcesz popełniać podstawowych błędów gramatycznych, ta wiedza jest dla Ciebie!

UWAGA!

Brak rodzajnika określamy w niemieckim jako rodzajnik zerowy

Zasada opuszczania rodzajników

Nie piszemy rodzajników określonych/nieokreślonych przed:

  • nazwami państw, miast, części świata, rodzaju nijakiego;
  • rzeczownikami w liczbie mnogiej;
  • rzeczownikami niepoliczalnymi;
  • rzeczownikami poprzedzonymi liczebnikiem głównym, lub wyrazami viel, wenig, etwas;
  • imionami i nazwiskami (one same wyznaczają najczęściej płeć);
  • zawodem, narodowością, bliżej nieokreśloną;
  • Herr (Pan), Frau (Pani);

Dodatkowo, rodzajnik zerowy (brak rodzajnika), obserwujemy przy:

  • rzeczownikach z zaimkami;
  • rzeczownikach, które poprzedzone są przydawką w dopełniaczu (Genitiv);
  • po wyrazach, które określają ilość, długość itp.

Dodaj komentarz

Polub nas!


Zobacz inne kursy!