Gramatyka niemiecka
Liczebniki porządkowe język niemiecki

liczebniki porzadkowe po niemiecku

Podobnie jak w języku angielskim, występują 3 nieregularne liczby porządkowe niemieckie, które musimy się nauczyć na pamieć, są to – pierwszy, trzeci i ósmy. Kolejne, aż do 19 włącznie tworzymy poprzez dodanie do liczebnika przedrostka -te.

Jeżeli korzystasz z telefonu komórkowego, aby zobaczyć tabelkę przejedź po niej palcem.

1. der erste – pierwszy
2. der zweite – drugi
3. der dritte – trzeci
4. der vierte – czwarty
5. der fünfte – piąty
6. der sechste – szósty
8. der achte – ósmy
10. der zehnte – dziesiąty
11. der elfte – jedenasty
12. der zwölfte – dwunasty
13. der dreizehnte – trzynasty
14. der vierzehnte – czternasty
18. der achtzehnte – osiemnasty
19. der nenzehnte – dziewiętnasty

Następnie do liczebnika dodajemy na koniec przedrostek -ste.

20. der zwanzigste – dwudziesty
21. der einundzwanzigste – dwudziesty pierwszy
24. der vierundzwanzigste – dwudziesty czwarty
30. der dreißigste – trzydziesty
50. der fünfzigste – pięćdziesiąty
90 . der neunzigste – dziewięćdziesiąty
100. der hundertste – setny
101. der hunderterste – sto pierwszy
102. der hundertzweite – sto drugi
104. der hundertvierte – sto czwarty
300. der zweihundertste – dwusetny
1000 . der tausendste – tysięczny
2000. der zweitausendste – dwutysięczny
2005. der zweitausendfünfte
9000. der neuntausendste – dziewięciotysięczny
10000. der zehntausendste – dziesięciotysięcznyJak mogłeś się już zorientować liczebniki porządkowe po niemiecku piszemy wraz z rodzajnikiem określonym, die, der i das (czas teraźniejszy), rodzajnikiem wskazującym, oraz dzierżawczym. Odmieniają się one jak przymiotniki.

Zasady:

  • po zaimku określającym przynależność (zaimek dzierżawczy), liczebniki porządkowe niemiecki odmieniają się tak samo jak po rodzajniku nieokreślonym (w czasie teraźniejszym, rodzaj męski, mamy mein vierter);
  • liczby porządkowe pisane cyfrą zawsze mają za sobą . (kropkę).

Przykłady użycia w zdaniach

Heute ist der sechsundzwanzigste Januar. – Dzisiaj jest dwudziesty szósty Stycznia.

Dodaj komentarz

Polub nas!


Zobacz inne kursy!