Gramatyka niemiecka
Godziny po niemiecku
Zanim zaczniesz uczyć się godzin niemieckich odśwież sobie koniecznie wiedzę na temat liczb. Jeśli nie pamiętasz liczb od 1 do 24 zajrzyj tutaj – liczebniki po niemiecku. Jeśli na pewno je pamiętasz to zapraszam dalej. Przygotowałem dla Ciebie, krótki kurs oraz najczęściej stosowane zdania, dzięki którym z łatwością odpowiesz na pytanie o godzinę, czy się o nią po prostu zapytasz. Na samym początku lekcji znajdziesz tylko najważniejsze informacje. Zapraszam dalej!

Która godzina po niemiecku

Pytamy się o godzinę jednym z dwóch podstawowych zwrotów oznaczających Która jest godzina?

 • Wie viel Uhr ist es?
 • Wie spät ist es?

Odpowiadając na to pytanie używamy schematu Es ist ____ Uhr. - Jest godzina ___

Godziny niemiecki

Co wpisać pomiędzy Es ist ____ Uhr?

To nic trudnego. Odpowiedzią będzie liczebnik główny, nie porządkowy tak jak ma to miejsce w języku polskim.

Es ist zwei Uhr – Jest druga godzina.

Tyle.

Co jednak jeśli nasza godzina ma postać 8:10?

W tym przypadku mamy możliwość podania godziny w sposób oficjalny i nieoficjalny.

Godziny po niemiecku – sposób oficjalny

W mowie oficjalnej nie stosujemy żadnych przyimków, oraz nie określamy godziny 15 – trzecią po południu i tak dalej…

zwei Uhr dreißig – druga trzydzieści (2:30)
sieben Uhr fünf – siódma pięć (7:05)
sieben Uhr zehn – siódma dziesięć (7:10)
sieben Uhr fünfzehn – siódma piętnaście (7:15)

Godziny niemiecki – sposób nieoficjalny

Chcąc podać godzinę z minutami używamy jednego z dwóch przyimków

nach - po
vor - przed

 • fünf nach acht – pięć po ósmej (8:05)
 • zehn nach acht – dziesięć po ósmej (8:10)
 • zwanzig nach acht – dwadzieścia po ósmej (8:20)
 • siebenundzwanzig nach acht – dwadzieścia siedem po ósmej (8:27)
 • zwanzig vor neun – dwadzieścia przed dziewiątą (8:40)
 • zehn vor neun – dziesięć przed dziewiątą (8:50)
 • fünf vor neun – pięć przed dziewiątą (8:55)

Jak powiedzieć 8:15, czy 8:30? W Polsce powiedzielibyśmy kwadrans po ósmej i wpół do dziewiątej. W Niemczech tak samo!

Viertel - kwadrans
halb - wpół do

 • Viertel nach acht – kwadrans po ósmej (8:15)
 • halb neun – wpół do dziewiątej (8:30)

Na godziny po niemiecku od 13 do 24 możemy mówić pierwsza, druga tak samo jak w j. polskim.

dreizehn Uhr = ein Uhr = pierwsza (czyli 13)
vierzehn Uhr = zwei Uhr = druga (14)
fünfzehn Uhr = drei Uhr = trzecia (15)
sechzehn Uhr = vier Uhr = czwarta (16)
siebzehn Uhr = fünf Uhr = piąta (17)


achtzehn Uhr = sechs Uhr = szósta (18)
neunzehn Uhr = sieben Uhr = siódma (19)
zwanzig Uhr = acht Uhr = ósma (20)
einundzwanzig Uhr = neun Uhr = dziewiąta (21)
zweiundzwanzig Uhr = zehn Uhr = dziesiąta (22)
dreiundzwanzig Uhr = elf Uhr = jedenasta (23)
vierundzwanzig Uhr = zwölf Uhr = dwunasta (24)

Warto jednak znać dwa dodatkowe słówka, które pozwolą na sprecyzowanie czasu.

przed południem - vor Mittag
po południu - nach Mittag

Sposób nieoficjalny co jeszcze?

Istnieje wiele innych sposobów na określanie godzin drogą nieoficjalną, które jednak są rzadko stosowane np.:

zehn vor halb acht – dziesięć przed wpół do ósmej (7:20)
sieben nach halb acht – siedem po wpół do ósmej (7:37)

Dlatego też starałem się je ominąć w tej lekcji.

Podawanie godziny po niemiecku

Na sam koniec tej lekcji chciałbym zwrócić uwagę na słowo um - o
Przydaje się ono bardzo często w odpowiadaniu na pytania.

 • Um elf (Uhr). – O jedenastej
 • Um siebzehn Uhr zehn – O siedemnastej dziesięć

Przy okazji warto znać jak jest zegar po niemiecku

zegar - die Uhr

Tak, tak… Tak samo jak godzina!

Komentarze (52)

 1. Bardzo dobrze i wprost powiedziane! POLECAM!

Uczysz się języka włoskiego
Język włoski
? Odwiedź stronę podstawy wloskiego!