Gramatyka niemiecka
Czas przyszły Futur II dokonany odpowiedzi do ćwiczeń

Odpowiedzi do – Czas przyszły Futur II

Sie wird schon Feierabend gemacht haben. – Ona już jest pewnie po pracy / ma fajrant.
Du wirst die ganze Zeit am Strand gelegen haben. – Będziesz leżeć cały czas na plaży.
Wirst du die Rechnung bis morgen geschrieben haben? – Napiszesz ten rachunek/fakturę do jutra?
Werdet ihr bis Juli alle Prüfungen bestanden haben? – Czy do lipca zdacie wszystkie egzaminy?
Er wird den Flug wohl verpasst haben. – On pewnie spóźnił się na samolot.
Du wirst ihn schon einmal gesehen haben. – Pewnie go już raz widziałaś.
Sie wird das Buch bis morgen gelesen haben. – Ona przeczyta tę książkę do jutra.
Werden die Kinder schon gegessen haben? – Czy dzieci już jadły?
Ihr werdet euch schon wieder beruhigt haben. – Już się na pewno uspokoili.
Ich werde den Bericht bis morgen Abend gelesen haben. – Do jutra wieczora przeczytam ten raport.

Uczysz się języka włoskiego
Język włoski
? Odwiedź stronę podstawy wloskiego!