Gramatyka niemiecka
Czas przeszły Perfekt odpowiedzi do ćwiczeń

Odpowiedzi do – Czas przeszły Perfekt

Das Kleid hat 100€ gekostet. – Ta sukienka kosztowała 100€.
Ich habe ihn gestern gesehen. – Wczoraj go widziałem.
Ich bin am Montag zurückgekommen. – Wczoraj wróciłam.
Ich bin heute früh aufgewacht. – Dzisiaj rano obudziłam się wcześnie.
Er ist eingeschlafen. – On zasnął.
Die Blumen sind verblüht. – Kwiaty przekwitły.
Er ist zum Arzt gegangen. – On poszedł do lekarza.
Mein Chef ist nach Berlin geflogen. – Mój szef poleciał do Berlina.
Ich habe in der Nacht gefroren. – Zmarzłem w nocy.
Du hast mich erschreckt. – Wystraszyłeś mnie.

Uczysz się języka włoskiego
Język włoski
? Odwiedź stronę podstawy wloskiego!