Odmiana trinken

Odmiana trinken (pić) w czasie teraźniejszym Indikativ Präsens, czasie przyszłym Futur I oraz Präteritum.
Jeżeli korzystasz z telefonu komórkowego, aby zobaczyć tabelkę przejedź po niej palcem.
Indikativ Präsens: Futur I Präteritum
ich trinke – ja piję
du trinkst – ty pijesz
er trinkt – on pije
sie trinkt – ona pije
es trinkt – ono pijewir trinken – my pijemy
ihr trinkt – wy pijecie
sie trinken – oni/one piją
Sie trinken – Pan, Pani, Państwo pije
ich werde trinken
du wirst trinken
er wird trinken
sie wird trinken
es wird trinkenwir werden trinken
ihr werdet trinken
sie werden trinken
Sie werden trinken
ich trank
du trankst
er trank
sie trank
es trankwir tranken
ihr trankt
sie tranken
Sie tranken

Częstotliwość występowania

Odmiana czasownika częstotliwość występowania 5

Przykłady

  • Er trinkt gerne. – On chętnie pije.
  • Ich trinke gerne Kaffee mit Milch. – Ja piję chętnie kawę z mlekiem.
  • Trinkst du noch ein Wein? – Napijesz się jeszcze wina?
  • Wir trinken auf dich. – Napijemy się za ciebie.
  • Sie hat angefangen zu trinken. – Ona zaczęła pić.
  • Magst du ein Saft trinken? – Chciałbyś się napić soku?
  • Hast du gestern Abend Kaffee getrunken? – Piłaś wczoraj wieczorem kawę?
  • Was hast du da gestern getrunken? – Co wczoraj piłaś?
  • Seit wann trinkst du nicht mehr? – Od kiedy już nie pijesz?/przestałeś pić?
  • Lass uns nun alle auf eine glückliche Zukunft trinken! – Napijmy się na szczęśliwą przyszłość.
Uczysz się języka włoskiego
Język włoski
? Odwiedź stronę podstawy wloskiego!