Odmiana trampen

Odmiana trampen, czasownika odmieniającego się regularnie jechać autostopem w czasie teraźniejszym Indikativ Präsens.

Liczba pojedyncza (Singular):
ich trampe – ja jadę autostopem
du trampst – ty jedziesz autostopem
er trampt – on jedzie autostopem
sie trampt – ona jedzie autostopem
es trampt – ono jedzie autostopem
Liczba mnoga (Plural):
wir trampen – my jedziemy autostopem
ihr trampt – wy jedziecie autostopem
sie trampen – oni/one jadą autostopem
Sie trampen – Państwo, Pan, Pani jedzie/ą autostopem

Czasy przeszłe

Präteritum
ich trampte – ja jechałem
du tramptest – ty jechałeś
er trampte – on jechał
sie trampte – ona jechała
es trampte – ono jechało
wir trampten – my jechaliśmy
ihr tramptet – wy jechaliście
sie trampten – oni/one jechali
Sie trampten – Pan, Pani jechała, Państwo jechaliście
Perfect
ich bin getrampt – ja jechałem
du bist getrampt – ty jechałeś
er ist getrampt – on jechał
sie ist getrampt – ona jechała
es ist getrampt – ono jechało
wir sind getrampt – my jechaliśmy
ihr seid getrampt – wy jechaliście
sie sind getrampt – oni/one jechali
Sie sind getrampt – Pan, Pani jechała, Państwo jechaliście

Częstotliwość występowania

Odmiana czasownika częstotliwość 1

Przykłady

Ich werde nach Hause trampen. – Do domu pojadę autostopem.
Es ist gefährlich, wenn junge Mädchen trampen. – To jest niebezpieczne, gdy młode dziewczyny podróżują autostopem.
Junge Leute trampen, wenn sie kein Geld haben. – Młodzi ludzie podróżują autostopem gdy nie mają pieniędzy.
Wir versuchen, nach Spanien zu trampen. – Spróbujemy pojechać autostopem do Hiszapnii.
Trampen ist bei jungen Leuten beliebt. – Podróżowanie autostopem jest bardzo mode u młodych ludzi / młodzieży.

Uczysz się języka włoskiego
Język włoski
? Odwiedź stronę podstawy wloskiego!