Odmiana leben

Odmiana leben, czasownika odmieniającego się regularnie (żyć, mieszkać, przebywać) w czasie teraźniejszym Indikativ Präsens; von Wasser und Brot leben – żyć o chlebie i wodzie.
Liczba pojedyncza (Singular):
ich lebe – ja żyję
du lebst – ty żyjesz
er lebt – on żyje
sie lebt – ona żyje
es lebt – ono żyje
Liczba mnoga (Plural):
wir leben – my żyjemy
ihr lebt – wy żyjecie
sie leben – oni/one żyją
Sie leben – Państwo żyje, Pan, Pani żyje

Przykłady

  • Ohne dich kann ich nicht leben. – Bez ciebie nie mogę żyć.
  • Wie viele Menschen leben auf der Erde? – Ilu ludzi mieszka na kuli ziemskiej?
  • Mein Opa lebte in Polen. – Mój dziadek mieszkał w Polsce.
  • Er lebt in Hamburg. – On żyje w Hamburgu.
  • Ich lebe in der Großstadt. – Mieszkam w wielkim mieście.
  • Sie hatten lange im Ausland gelebt. – Ona długo mieszkała za granicą.
  • Ich versuche gesund leben. – Próbuję żyć zdrowo.
  • Sie lebt ihr eigenes Leben. – Ona żyje własnym życiem.
  • Ich lebe für meine Familie. – żyje dla mojej rodziny.
  • Er lebt für seine Arbeit. – On żyje dla swojej pracy.

Wciąż Ci za mało?! Zobacz odmianę w innych czasach!

1. Czasy przeszłe

Präteritum
ich lebte – ja żyłem
du lebtest – ty żyłeś
er lebte – on żył
sie lebte – ona żyła
es lebte – ono żyło
wir lebten – my żyliśmy
ihr lebtet – wy żyliście
sie lebten – oni/one żyli
Sie lebten – Pan, Pani żyła, Państwo żyliście
Perfect
ich habe gelebt – ja żyłem
du hast gelebt – ty żyłeś
er hat gelebt – on żył
sie hat gelebt – ona żyła
es hat gelebt – ono żyło
wir haben gelebt – my żyliśmy
ihr habt gelebt – wy żyliście
sie haben gelebt – oni/one żyli
Sie haben gelebt – Pan, Pani żyła, Państwo żyliście

Częstotliwość występowania

Odmiana czasownika częstotliwość występowania 5
Uczysz się języka włoskiego
Język włoski
? Odwiedź stronę podstawy wloskiego!