Odmiana kennen

Odmiana kennen, czasownika odmieniającego się regularnie znać w czasie teraźniejszym Indikativ Präsens.

Liczba pojedyncza (Singular):
ich kenne – ja znam
du kennst – ty znasz
er kennt – on zna
sie kennt – ona zna
es kennt – ono zna
Liczba mnoga (Plural):
wir kennen – my znamy
ihr kennt – wy znacie
sie kennen – oni/one znają
Sie kennen – Pan, Pani zna, Państwo znają

Przykłady

  • Ich kenne das Leben. – Znam życie.
  • Er kennt mich sehr gut. – On zna mnie bardzo dobrze.
  • Wir kannten ihn aus der Schule. – Znaliśmy go ze szkoły.
  • Von dieser Seite kannte ich dich nicht. – Z tej strony cię nie znałam.
  • Ich kenne Sie nur vom Sehen. – Ja znam ją tylko z widzenia.
  • Mein Opa kennt das Lied. – Mój dziadek zna tą piosenkę.
  • Meine Mutter kennt deinen Vater. – Moja mama zna twojego ojca.
  • Kennst du ein gutes Restaurant? – Znasz jakąś dobrą restaurację?
  • Auf Tenerifa kenn man keinen Winter. – Na Teneryfie nie znają zimy.
  • Sie kennt keine Grenzen. – Ona nie zna granic.

Częstotliwość występowania

Odmiana czasownika częstotliwość występowania 5
Uczysz się języka włoskiego
Język włoski
? Odwiedź stronę podstawy wloskiego!