Odmiana kammen

Odmiana kämmen, czasownika odmieniającego się regularnie czesać w czasie teraźniejszym Indikativ Präsens. Sich kämmen – czesać się.

Liczba pojedyncza (Singular):
ich kämme – ja czeszę
du kämmst – ty czeszesz
er kämmt – on czesze
sie kämmt – ona czesze
es kämmt – ono czesze
Liczba mnoga (Plural):
wir kämmen – my czeszemy
ihr kämmt – wy czeszecie
sie kämmen – oni/one czeszą
Sie kämmen – Pan, Pani czesze, Państwo czeszą

Czasy przeszłe

Präteritum
ich kämmte – ja czesałem
du kämmtest – ty czesałeś
er kämmte – on czesał
sie kämmte – ona czesała
es kämmte – ono czesało
wir kämmten – my czesaliśmy
ihr kämmtet – wy czesaliście
sie kämmten – oni/one czesali
Sie kämmten – Pan, Pani czesała, Państwo czesaliście
Perfect
ich habe gekämmt – ja czesałem
du hast gekämmt – ty czesałeś
er hat gekämmt – on czesał
sie hat gekämmt – ona czesała
es hat gekämmt – ono czesało
wir haben gekämmt – my czesaliśmy
ihr habt gekämmt – wy czesaliście
sie haben gekämmt – oni/one czesali
Sie haben gekämmt – Pan, Pani czesała, Państwo czesaliście

Przykłady

  • Er kämmt sich die Haare. – On czesze sobie włosy.
  • Die Baumwolle wird gekämmt. – Wełna bedzię czesana.
  • Der Friseur kämmt einen Scheitel. – Fryzjer czesze (robi) przedziałek.
  • Das Mädchen kämmt der Puppe das Haar. – Dziewczynka czesze lalce włosy.
  • Der Mann kämmt seinen langen Bart. – Mążczyzna czesze swoją długą brodę.

Częstotliwość występowania

Odmiana czasownika częstotliwość 2
Uczysz się języka włoskiego
Język włoski
? Odwiedź stronę podstawy wloskiego!