Odmiana frieren

Odmiana frieren, czasownika odmieniającego się regularnie marznąć w czasie teraźniejszym Indikativ Präsens.

Czas teraźniejszy (Indikativ Präsens)
ich friere – ja marznę
du frierst – ty marzniesz
er friert – on marznie
sie friert – ona marznie
es friert – ono marznie
wir frieren – my marzniemy
ihr friert – wy marzniecie
sie frieren – oni/one marzną
Sie frieren – Pan, Pani marznie, Państwo marzną
Przeszły prosty (Präteritum)

ich fror
du frorst
er/sie/es fror
wir froren
ihr frort
sie/Sie froren

Przeszły (Perfekt)

ich habe gefroren
du hast gefroren
er/sie/es hat gefroren
wir haben gefroren
ihr habt gefroren
sie/Sie haben gefroren

Zaprzeszły (Plusquamperfekt)

ich hatte gefroren
du hattest gefroren
er/sie/es hatte gefroren
wir hatten gefroren
ihr hattet gefroren
sie/Sie hatten gefroren

Przyszły(Futur I)

ich werde frieren
du wirst frieren
er/sie/es wird frieren
wir werden frieren
ihr werdet frieren
sie/Sie werden frieren

Przyszły (Futur II)

ich werde gefroren haben
du wirst gefroren haben
er/sie/es wird gefroren haben
wir werden gefroren haben
ihr werdet gefroren haben
sie/Sie werden gefroren haben

Imperativ

du friere
ihr friert

Częstotliwość występowania

Odmiana czasownika częstotliwość 2

Przykłady

Im Winter frieren wir sehr. – W zimie bardzo marzniemy
Die Mutter friert das Fleisch in der Kühltruhe ein. – Matka zamraża mięso w zamrażalniku.
Der Schnee bleibt liegen, wenn es friert. – Śnieg się utrzyma przy mrozie.
Ohne Hut friert der Mann auf dem Kopf. – Bez czapki/kapelusza zimno temu Panu w głowę.
Ohne Mütze werden die Kinder frieren. – Bez czapki dzieci marzną.

Uczysz się języka włoskiego
Język włoski
? Odwiedź stronę podstawy wloskiego!