Odmiana sprechen

Poniżej znajdziesz odmianę czasownika odmieniającego się nieregularnie sprechen (mówić) w czasie teraźniejszym Indikativ Präsens.
Liczba pojedyncza (Singular):
ich spreche – ja mówię
du sprichst – ty mówisz
er spricht – on mówi
sie spricht – ona mówi
es spricht – ono mówi
Liczba mnoga (Plural):
wir sprechen – my mówimy
ihr sprecht – wy mówicie
sie sprechen – oni/one mówią
Sie sprechen – Pan, Pani, Państwo mówi/mówią

Przykłady użycia czasownika:

  • In Deutschland spricht man Deutsch. – W Niemczech mówi się po niemiecku
  • Ich spreche Deutsch. – Ja mówię po niemiecku.
  • Sprichst du Englisch? – Mówisz po angielsku?
  • Er spricht sehr gut Schweden, Spanien, Tschechien und Finnland. – On mówi bardzo dobrze po szwedzku, hiszpańsku, czesku i fińsku.
  • Sie spricht, dass sie geht ins Kino. – Ona mówi, że idzie do kina.
  • Sprecht ihr, dass wert Gold kaufen? – Mówicie, że warto kupić złoto?
  • Wir sprechen, dass wir sind krank. – Mówimy, że jesteśmy chorzy.

Częstotliwość występowania

Odmiana czasownika częstotliwość występowania 5
Uczysz się języka włoskiego
Język włoski
? Odwiedź stronę podstawy wloskiego!