Odmiana czasowników niemiecki
Odmiana czasownika kommen

Odmiana czasownika kommen

Odmiana kommen, czasownika odmieniającego się regularnie pochodzić w czasie teraźniejszym Indikativ Präsens.

Liczba pojedyncza (Singular):
ich komme – ja pochodzę
du kommst – ty pochodzisz
er kommt – on pochodzi
sie kommt – ona pochodzi
es kommt – ono pochodzi
Liczba mnoga (Plural):
wir kommen – my pochodzimy
ihr kommt – wy pochodzicie
sie kommen – oni/one pochodzą
Sie kommen – Pan, Pani pochodzi, Państwo pochodzą

Częstotliwość występowania

Odmiana czasownika częstotliwość występowania 5

Przykłady

  • Ich komme aus Katowittz. – Ja pochodzę z Katowic.
  • Ihr kommt aus einer armen Familie. – Wy pochodzicie z ubogiej rodziny.
  • Kommst du aus einer reichen Familie? – Czy Ty pochodzisz z bogatej rodziny?
  • Er kommt aus slams. – On pochodzi ze slamsów.
  • Mein sehr guter Freund kommt aus Süd-Amerika. – Mój bardzo bliski znajomy pochodzi z Ameryki Południowej.
  • Ich mag immer Leute, die aus Kleinpolen kommen. – Zawsze lubię ludzi pochodzących z Małopolski.
  • Sie kommt aus einem chinessischen Kreis in Tokyo. – Ona pochodzi z chińskiej dzielnicy w Tokio.
Uczysz się języka włoskiego
Język włoski
? Odwiedź stronę podstawy wloskiego!