Odmiana bitten

Poniżej znajdziesz odmianę czasownika odmieniającego się regularnie bitten (prosić) w czasie teraźniejszym Indikativ Präsens.
Czas teraźniejszy (Indikativ Präsens)
ich bitte – ja proszę
du bittest – ty prosisz
er bittet – on prosi
sie bittet – ona prosi
es bittet – ono prosi
wir bitten – my prosimy
ihr bittet – wy prosicie
sie bitten – oni/one proszą
Sie bitten – Pan/Pani prosi, Państwo proszą
Przeszły prosty (Präteritum)

ich bat
du batst
er/sie/es bat
wir baten
ihr batet
sie/Sie baten

Przeszły (Perfekt)

ich habe gebeten
du hast gebeten
er/sie/es hat gebeten
wir haben gebeten
ihr habt gebeten
sie/Sie haben gebeten

Zaprzeszły (Plusquamperfekt)

ich hatte gebeten
du hattest gebeten
er/sie/es hatte gebeten
wir hatten gebeten
ihr hattet gebeten
sie/Sie hatten gebeten

Przyszły (Futur I)

ich werde bitten
du wirst bitten
er/sie/es wird bitten
wir werden bitten
ihr werdet bitten
sie/Sie werden bitten

Przyszły (Futur II)

ich werde gebeten haben
du wirst gebeten haben
er/sie/es wird gebeten haben
wir werden gebeten haben
ihr werdet gebeten haben
sie/Sie werden gebeten haben

Imperativ

du bitt, bitte
ihr bittet

Temat czasownika bitten kończy się na literkę t, dlatego czasownik otrzymuje w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej oraz w 2 osobie liczby mnogiej temat poszerzony o literkę –e. Jest to nadal odmiana regularna czasownika, więcej o odmianie regularnej pod tym linkiem.

Przykłady użycia czasownika

 • Ich bitte um Entschuldigung. – Ja proszę o usprawiedliwienie.
 • Wann bittest du? – Kiedy (ty) poprosisz ?
 • Darf ich um Aufmerksamkeit bitten? – Czy mogę prosić o uwagę?
 • Ich muss Sie bitten, sich noch etwas zu gedulden. – Muszę Pana prosić o jeszcze trochę cierpliwości.
 • Er bat um eine Zigarette. – On prosił o papierosa.
 • Die Flüchtlinge haben um Asyl gebeten. – Uchodźcy prosili o Azyl.
 • Ich bitte um eine Rückmeldung. – Proszę o odpowiedź.
 • Die alte Frau bat um Hilfe. – Starsza kobieta prosiła o pomoc.
 • Die Lehrerin bat mich nach vorne. – Nauczycielka poprosiła mnie do tablicy/na przód.
 • Ich bitte Sie, leise zu sein. – Proszę o ciszę.
 • Er bat darum, ihm das Haus zu zeigen. – On prosił aby pokazać mu dom.
 • Ich bitte um Verzeihung. – Proszę o wybaczenia.

Częstotliwość występowania

Odmiana czasownika częstotliwość 4
Uczysz się języka włoskiego
Język włoski
? Odwiedź stronę podstawy wloskiego!